Phuket Local time :


Visa at Peneng

 

ราคาเเพคเกจ
4,000

ไม่มี

โปรแกรมนี้รวม


  • รับท่านจากโรงแรมที่พัก ในเขตภูเก็ต (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
  • อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ และ อาหารค่ำ 1 มื้อ
  • โรงแรมที่พัก 4 ดาว 1 คืน
  • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
22.00 เดินทางออกจากภูเก็ต
5.00 ถึงอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
6.00 แลกเปลี่ยนเงิน (วีซ่า) และกรอกใบสมัครขอวีซ่า
8.30 เดินทางสู่ปีนัง มาเลเซีย
10.00 ถึงโรงแรมบานาน่ารับประทานหารเช้า (ไม่ไปสถานทูตไทย)
18.00 เดินทาง check in พักที่โรงแรม
7.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพี่พัก Check out พร้อมเดินทางกลับ
10.00 เดินทางกลับภูเก็ต
13.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่พัทลุง
19.00 ถึงภูเก็ต ส่งท่านกลับที่พัก

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
09-3653-6217,09-5036-4454 และ 09-3586-7426
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
southandaman.sto@gmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
south andaman

 


Top