Phuket Local time :


อ่าวพังงาทัวร์ เกาะภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 • ชื่อแพ็คเก็จ : ทัวร์ เกาะภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 • ประเภททัวร์ : 3 วัน 2 คืน
 • ช่วงวันที่เดินทาง : ทั้งปี
4,290.00
บาท/คนอ่านเพิ่ม
ทัวร์เกาะพีพี กระบี่ และอ่าวพังงา 2 วัน 1 คืน พักบนเกาะ
 • ชื่อแพ็คเก็จ : ทัวร์เกาะพีพี กระบี่ และอ่าวพังงา 2 วัน 1 คืน พักบนเกาะ
 • ประเภททัวร์ : 2 วัน 1 คืน
 • ช่วงวันที่เดินทาง : ทั้งปี
6,300.00
บาท/คนอ่านเพิ่ม
ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
 • ชื่อแพ็คเก็จ : ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
 • ประเภททัวร์ : 2 วัน 1 คืน
 • ช่วงวันที่เดินทาง : ทั้งปี
3,190.00
บาท/คนอ่านเพิ่ม
อ่าวพังงา VIP TRIP 8 Point & Canoeing
 • ชื่อแพ็คเก็จ : อ่าวพังงา VIP TRIP 8 Point & Canoeing
 • ประเภททัวร์ : ไปเช้าเย็นกลับ
 • ช่วงวันที่เดินทาง : ทั้งปี
1,800.00
บาท/คนอ่านเพิ่ม
ทัวร์พังงา เที่ยววันสุวรรณคูหา อ่าวพังงา โดยเรือหางยาว
 • ชื่อแพ็คเก็จ : ทัวร์พังงา เที่ยววันสุวรรณคูหา อ่าวพังงา โดยเรือหางยาว
 • ประเภททัวร์ : ไปเช้าเย็นกลับ
 • ช่วงวันที่เดินทาง : ทั้งปี
850.00
บาท/คนอ่านเพิ่ม
ล่องเรือแคนนู ชมพระอาทิตย์ตกที่อ่าวพังงา ครึ่งวันบ่าย โดยเรือใหญ่
 • ชื่อแพ็คเก็จ : เดินทางถึงท่าเรือ และนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดีภาพ
 • ประเภททัวร์ : ครึ่งวันบ่าย
 • ช่วงวันที่เดินทาง : ทั้งปี
2,000.00
บาท/คนอ่านเพิ่ม
ล่องเรือแคนนู ชมอ่าวพังงา 5 เกาะ ใน 1 วัน โดยเรือใหญ่ (Luxury Boat)
 • ชื่อแพ็คเก็จ : ล่องเรือแคนนู ชมอ่าวพังงา 5 เกาะ ใน 1 วัน โดยเรือใหญ่ (Luxury Boat)
 • ประเภททัวร์ : ไปเช้าเย็นกลับ
 • ช่วงวันที่เดินทาง : ทั้งปี
1,400.00
บาท/คนอ่านเพิ่ม
ชมอ่าวพังงา ล่องเรือแคนนู โดยเรือเร็ว (Speed Boat)
 • ชื่อแพ็คเก็จ : ชมอ่าวพังงา ล่องเรือแคนนู โดยเรือเร็ว (Speed Boat)
 • ประเภททัวร์ : ไปเช้าเย็นกลับ
 • ช่วงวันที่เดินทาง : ทั้งปี
1,500.00
บาท/คนอ่านเพิ่ม
Top