Phuket Local time :


อ่าวพังงา VIP TRIP 8 Point & Canoeing

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนต่างชาติ 2,200 1,800
คนไทย 1,800 1,600

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือเร็วตามโปรแกรม
  • ค่าพนักงานพายเรืออุปกรณ์พายเรือ และเสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
9.30 รับท่านจากโรงแรมที่พัก
11.00 เดินทางจากท่าเรืออ่าวปอ สู่อ่าวพังงา โดยเรือ Luxury Boat
11.30 ถึงเกาะละวะ สนุกสนานการเล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.45 เรือถึงเกาะรังใหญ่ จะมี Welcome Drink มีเจ้าหน้าที่พาชมการ สาธิตกรรมวิธีการนำมุก ออกจากหอยมุก และ กระบวนการผลิต รวมถึงชมผลิตภัณฑ์ จากมุกแท้
12.45 รับประทานอาหารบนเรือ พร้อมชมความงามของเกาะพนัก
14.00 ถึงเกาะห้อง เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมพายเรือแคนนูชมหินย้อยและลากูนที่เกาะห้อง ผ่านป่าโกงกางที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
15.20 เดินทางถึงเขาตะปู สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ พยัคฆ์ร้าย 007 เปลี่ยนใช้เรือหางยาวไปยังเขาตะปูเขาพิงกัน 30 นาทีชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการและเยี่ยมชมเกาะปันหยีซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางน้ำของชาวมุสลิมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงและ เยี่ยมชมร้านค้าสำหรับของที่ระลึกพื้นเมือง และชมความงามของเขาเขียน และ ถ้ำทะลุ หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง เลือกซื้อของฝากประทับใจ จากนั้นออกเดินทางต่อชมความงามเขาเขียน ถ้ำทะลุ และผ่านป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์
17.00 เดินทางกลับภูเก็ตพร้อมชมพระอาทิตย์ตก
19.30 ถึงท่าเรืออ่าวปอ นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดีภาพ

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top