Phuket Local time :


ล่องเรือแคนนู ชมอ่าวพังงา 5 เกาะ ใน 1 วัน โดยเรือใหญ่ (Luxury Boat)

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 1,400 1,000
คนต่างชาติ 1,900 1,400

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือเร็วตามโปรแกรม
  • ค่าเรือแคนนูพร้อมฝีพายผู้ชำนาญเส้นทาง + เสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
9.00 เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวปอสู่อ่าวพังงาโดยเรือใหญ่
10.45 เรือถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนนู พนักงานพายนำท่านสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ผ่านถ้ำที่สวยแปลกประหลาด เดินทางต่อไปยังถ้ำค้างคาว พายเรือพายในถ้ำจนสุดปากถ้ำจะทะลุไปยังบริเวณป่าโกงกาง ดูวิถีชีวิตสัตว์น้ำต่าง ๆ เรือออกเดินทางไปเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงาม รูปร่างแปลกประหลาด
12.00 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ แบบ Buffet Lunch ออกเดินทางต่อไปยังเกาะห้องลักษณะเป็น Lagoon และพายเรือชมห้องต่าง ๆ อันตระการตา เล่นน้ำที่เกาะละวะ หรือหัดพายเรือด้วยตนเอง, พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 เดินทางถึง เกาะละวะ เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเดินทางกลับ
16.00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือและนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top