Phuket Local time :


ล่องเรือแคนนู ชมพระอาทิตย์ตกที่อ่าวพังงา ครึ่งวันบ่าย โดยเรือใหญ่

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 2,000 1,000
คนไทย 2,400 1,500

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือเร็วตามโปรแกรม
  • ค่าพนักงานพายเรืออุปกรณ์พายเรือ และเสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางเย็น
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
13.00 รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
15.45 ถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนนู เพื่อมุ่งหน้าไปยังเกาะห้อง แวะเกาะห้อง ภายในจะมีทะเลที่ถูกล้อมด้วยภูเขา ลงเรือแคนนูเพื่อเข้าไปชมธรรมชาติทีสวยงามด้านใน ซึ่งมีหินงอก หินย้อย เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยใช้เรือแคนนู
17.30 ทำกิจกรรมลอยกระทง ( ซึ่งทางเรือ ได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้า )
18.00 รับประทานอาหารเย็นบนเรือ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น
19.10 เดินทางถึงท่าเรือ และนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดีภาพ

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top