Phuket Local time :


ฟลายอิ้งหนุมาน (Flying Hanuman)

 

ฟลายอิ้งหนุมานเป็นรูปแบบการผจญภัยในเกาะภูเก็ตที่ไม่เหมือนใครตั้งอยู่บน ยอดเขาน้ำตกกะทู้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับประสบการณ์และความงามบนเกาะภูเก็ตไม่ว่าจะ เป็นท้องทะเลสีคราม และแสงแดดอันอบอุ่น หนุมานฟลายอิ้งนั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินและความบันเทิง ให้แก่นักท่องเที่ยว มีความน่าตื่นเต้นและเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ โดยกิจกรรมนั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติ ไกด์ผู้มีประสบการณ์ระดับโลก มั่นใจความปลอดภัย
โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน 28 ฐาน Program A (รวมอาหาร) และ Program B (ไม่รวมอาหาร)
โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน 16 ฐาน Program C (ไม่รวมอาหาร)

 

ราคาเเพคเกจ
โปรแกรม ราคา (บาท)
A (รวมอาหาร) 3,200
B (ไม่รวมอาหาร) 2,900
C (ไม่รวมอาหาร) 2,200

หมายเหตุ
- รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
- ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม
- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้ใช้บริการ

โปรแกรมนี้รวม


  • รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ
  • เครื่องดื่มต้อนรับ
  • น้ำดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล
  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ (เฉพาะโปรแกรม A เท่านั้น)
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น
  • ไกด์มีประสบการณ์
  • ประกันอุบัติเหตุ
รอบ 08.00 น. / 10.00 น. / 13.00 น. และ 15.00 น. เพลิดเพลินกับกิจกรรม 28 ฐาน ดังนี้
- โหนสลิง 15 ฐาน (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 2 ชั่วโมง )
- จุดโรยตัว 2 ฐาน
- ข้ามสะพานแขวน 2 ฐาน
- ขึ้นบันไดเวียน 3 ฐาน
- สนุกสนานไปกับรางเลื่อนลอยฟ้า 1 ฐาน
- กิจกรรมเดินป่า 20 นาที
รอบ 08.00 น. และ 15.00 น. เพลิดเพลินกับกิจกรรม 16 ฐาน ดังนี้
- โหนสลิง 8 ฐาน
- จุดโรยตัว 1 ฐาน
- ข้ามสะพานแขวน 1 ฐาน
- ขึ้นบันไดเวียน 2 ฐาน
- กิจกรรมเดินป่า 20 นาที

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
09-3653-6217,09-5036-4454 และ 09-3586-7426
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
southandaman.sto@gmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
south andaman

 Top