Phuket Local time :


ทัวร์ เกาะภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

 

ราคาเเพคเกจ
โรงแรม ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
โรงแรมบ้านสุวัณณ์ทวี ในเมืองภูเก็ต คนไทย 4,290 4,100
โรงแรมกะตะซี บรีส , โรงแรมกะตะปาล์ม บีช คนไทย 4,590 4,300
โรงแรมราไวร์ปาล์ม บีช คนไทย 4,790 4,400

หมายเหตุ
- ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
- เดินทางจำนวน 2 ขึ้นไป

โปรแกรมนี้รวม


  • รถรับส่งสนามบินหรือสถานีขนส่งภูเก็ต
  • ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
  • เลือกทัวร์ 1 รายการ
  • อาหาร 3 มื้อ ตามระบุ
  • เสื้อชุชีพ หรือ หน้ากากดำผิวน้ำ
  • ประกันอุบัติเหตุการณ์เดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ฯ (คนไทย)
xx.xx รับท่านจากสนามบิน หรือสถานีขนส่งภูเก็ต นำท่านสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อโปรแกรมต่าง ๆ เพิ่มเติม
xx.xx รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เลือกโปรแกรมทัวร์ 1 รายการ พร้อมมื้อเที่ยง

- เกาะราชา โดยเรือเร็ว

- หมู่เกาะไข่ โดยเรือเร็ว

- เกาะพีพี โดยเรือใหญ่

- อ่าวพังงา โดยเรือใหญ่

xx.xx รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ส่งท่านที่สนามบิน หรือ สถานีขนส่ง

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
09-3653-6217,09-5036-4454 และ 09-3586-7426
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
southandaman.sto@gmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
south andaman

 


Top