Phuket Local time :


ทัวร์เที่ยวเกาะภูเก็ตวันเดียว

 

ไม่มี

 

ราคาเเพคเกจ
เวลา รถเก๋ง (1-4 ท่าน) รถตู้ (5-11 ท่าน)
6 ชม. 1,800 บาท/โปรแกรม 2,400 บาท/โปรแกรม
8 ชม. 2,000 บาท/โปรแกรม 2,800 บาท/โปรแกรม

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่รวม รับ หรือ ส่ง ที่สนามบินภูเก็ต หากต้องการให้รับ หรือ ส่ง สนามบินภูเก็ต จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 400 บาท/คัน
2. หากเกินเวลาที่กำหนด คิดเพิ่ม ชม. ละ 200 บาท
3. สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม
4. ราคาดังกล่าว ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหาร และเครื่องดื่ม
5. ราคาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รถรอรับท่านจากที่พักในจังหวัดภูเก็ตจากที่พักในจังหวัดภูเก็ตตามเวลานัดหมาย เริ่มออกเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต
xx.xx เดินทางถึงวัดพระทองนมัสการองค์หลวงพ่อพระทองหรือพระผุด ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต และ “พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง”
xx.xx เดินทางถึงย่านเมืองเก่าชมความงดงามของสถาปัติกรรมล้ำค่าของเมืองภูเก็ต เหล่าตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ “ย่านเมืองเก่า” ตึกเก่าภูเก็ตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน – โปรตรุกีส”
xx.xx แวะรับประทานอาหารกลางวัน แล้วชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ตจากเขารัง
xx.xx แวะซื้อของฝากพื้นเมือง ของฝากจากทะเลภูเก็ต
xx.xx เดินทางถึงวัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม
xx.xx ผ่านหาดราไวย์ผ่านจุดชมทิวทัศน์สามอ่าวแบบพระจันทร์เสี้ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี่ก่อนไปชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหม เทพ การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด เดินทางสู่แหลมพรหมเทพชมพระอาทิตย์ตก เก็บภาพเป็นที่ระลึก
xx.xx เดินทางกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top