Phuket Local time :


ทัวร์เขาหลัก ล่องแพไม้ไผ่

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 1,100 900
คนต่างชาติ 1,500 1,000

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ล่องแพพร้อมพนักงาน
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน
  • อาหารกลางวัน
  • ไกด์นำเที่ยวมืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
10.30 เดินทางสู่จังหวัดพังงา ผ่านสะพานรักสารสิน แวะเยี่ยมชมฟาร์มเต่าพื้นที่อำเภอทับละมุ
11.30 เดินทางถึงเขาหลัก นั่งช้างชมธรรมชาติ ประมาณ 45 ชั่วโมง
12.00 รับประทานอาหารกลางวันบนร้านอาหารชมทิวทัศน์เขาหลัก
14.00 เพลิดเพลินไปกับการล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติในแม่น้ำเขาหลัก
15.30 สำรวจเรือรบหลวงไทยซึ่งถูกซัดเข้าโดยคลื่นยักษ์สึนามิ
16.30 เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดีภาพ

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top