Phuket Local time :


ทัวร์เขาหลัก ภูเขาหญ้า บ่อน้ำร้อน หมู่เกาะพยาม 3 วัน 2 คืน

 

ราคาเเพคเกจ ลูกค้าพักที่ภูเก็ต
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย
คนต่างชาติ

หมายเหตุ
- ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
- เดินทางจำนวน 5-6 คนขึ้นไป

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ล่องแพพร้อมพนักงาน
  • อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
  • เรือโดยสารตามโปรแกรม
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน
  • อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารเที่ยง 3 มื้อ และอาหารค่ำ 3 มื้อ
  • ที่พักตามโปรแกรม 2 คืน/ 2 ท่าน
  • ไกด์นำเที่ยวมืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก หรือสนามบิน (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
10.30 เดินทางสู่จังหวัดพังงา ผ่านสะพานรักสารสิน แวะเยี่ยมชมฟาร์มเต่าพื้นที่อำเภอทับละมุ
11.30 เดินทางถึงเขาหลัก นั่งช้างชมธรรมชาติ ประมาณ 45 ชั่วโมง
12.30 รับประทานอาหารกลางวันบนร้านอาหารชมทิวทัศน์เขาหลัก
14.00 เพลิดเพลินไปกับการล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติในแม่น้ำเขาหลัก
15.30 สำรวจเรือรบหลวงไทยซึ่งถูกซัดเข้าโดยคลื่นยักษ์สึนาม
16.30 เดินทางสู่บังกะโล Check in ที่คุระบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 รับประทานอาหารค่ำรสเริด ที่บังกะโลจัด
7.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Check out เตรียมเดินทางสู่น้ำพุร้อน จังหวัดระนอง
8.00 เริ่มเดินทางออกจากคุระบุรี
10.00 แวะชม ภูเขาหญ้า ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบ แล้วไปต่อที่บ่อน้ำร้อนธรรมชาติมีอยู่ด้วยกัน 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อมีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียล พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน บนร้านอาหารเชิงธรรมชาติ
13.00 เดินทางสู่ท่าเรือระนอง
14.00 ถึงท่าเรือ ออกเดินทางสู่หมู่เกาะพยาม
15.00 ถึงเกาะพยาม พาท่านสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 พาท่านสู่ร้านอาหารชาวประมงดั้งเดิม รับประทานอาหารพื้นเมืองพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตก แสนโรแมนติก
20.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
7.30 ตื่นเช้ารับอากาศแจ่มใส ทำกิจกรรมส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าที่พัก
9.30 พาท่านชมวิถีชีวิตชาวประมงมอร์แกน ชมทิวทรรศน์แสนธรรมชาติ ดำผิวน้ำชมชีวิตใต้ท้องทะเล
11.30 Check out จากที่พัก เตรียมตัวเดินทางกลับ
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 พร้อมเดินทางกลับสู่ท่าเรือระนอง
15.00 เดินทางสู่ที่พักภูเก็ต หรือสนามบิน สถานีขนส่ง
19.30 ถึงที่พักท่านโดยสวัสดีภาพ

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
09-3653-6217,09-5036-4454 และ 09-3586-7426
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
southandaman.sto@gmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
south andaman

 


Top