Phuket Local time :


ทัวร์เขาสก ขี่ช้าง พายเรือแคนนู เดินป่า พักที่เขือนเชียวหลาน 3 วัน 2 คืน

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 8,500 6,800
คนต่างชาติ 9,200 7,200

หมายเหตุ
- ทุกโปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
- เดินทางจำนวน 2 คนขึ้นไป

โปรแกรมนี้รวม


 • รับท่านจากโรงแรมที่พัก ในเขตภูเก็ต (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานเฉพาะคนไทย
 • เรือหางยาว ไป-กลับ
 • เสื้อชูชีพ
 • อาหารเที่ยงบนแพ (วันที่1)
 • ห้องพักที่แพที่พัก 1 คืน
 • อาหารค่ำที่แพ (วันที่1)
 • ล่องเรือส่องสัตว์
 • อาหารเช้า (วันที่ 2)
 • ล่องเรือชมธรรมชาติ
 • แพไม้ไผ่ไปถ้ำปะการัง
 • เดินชมถ้ำ
 • อาหารเที่ยงวันที่ 2
 • อาหารเย็นวันที่ 2
 • ห้องพักเขาศก
 • อาหารเช้าวันที่3
 • กิจกรรมเดินเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาศก
 • กิจกรรมพายเรือแคนนูแม่น้ำคลองศก
 • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
xx.xx พักดื่มกาแฟที่เขาหลักวิวพอย์ท
xx.xx ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์ สถานทีซึ่งได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
xx.xx เข้าพักแพที่พัก ซึ่งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของหุบเขา จากนั้นให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติตามอัธยาศัย ท่านสามารถพายเรือแคนนูซึ่งทางแพที่พักมีไว้บริการท่าน
xx.xx รับประทานอาหารค่ำบนแพลอยน้ำ
xx.xx นำท่านนั่งเรือหางยาว เพื่อชมบรรยากาศหุบเขา และส่องดูชีวิตสัตว์ในตอนกลางคืน ท่ามกลางแสงจันทร์และดวงดาว พร่างพราวบนท้องฟ้า
xx.xx ต้อนรับเช้าวันใหม่ของท่านด้วย อาหารเช้า ซึ่งทางแพเตรียมไว้ให้ท่าน
xx.xx ล่องเรือตอนเช้า ชมบรรยากาศตอนเช้าดูเมฆ คลอเคลียกับทิวเขาหินปูน และวิถีชีวิตยามเช้าของสัตว์น้อยใหญ่
xx.xx เดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ถ้ำปะการัง
xx.xx นำท่านชมผืนป่าที่อุดมไปด้วย แมกไม้นานาพันธุ์ ด้วยระยะทาง 2 กม. ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินจนทำให้รู้สึกได้ว่าระยะทางสั้นนัก หลังจากนั้นนำท่านลงแพไม้ไผ่เพื่อมุ่งหน้าไปชมความสวยงามของถ้ำปะการัง
xx.xx ชื่นชมบรรยากาศ และความสวยงามของถ้ำปะการัง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นความสมบูรณ์ และความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่โดดเด่นเหมือนปะการัง
xx.xx หลังจากชมความสวยงามของถ้ำแล้ว เก็บสัมภาระของท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือ เวลาประมาณ 12.00 น. และเดินทางต่อ
เพื่อมุ่งหน้าสู่ เขาศก
xx.xx รับประทานอาหารเที่ยง ณ. เขาศก
xx.xx นำสัมภาระเข้าที่พกเขาศก,พักผ่อนตามอัธยาศัย
xx.xx รับประทานอาหารค่ำ 
xx.xx พักผ่อน
xx.xx รับวันใหม่กับสายหมอกและวิวภูเขายามเช้า
xx.xx รับประทานอาหารเช้า
xx.xx เดินเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเขาศก ดินแดน ที่เรียกว่า ขุนเขาแห่งป่าฝน ล่องเรือแคนนู ตามแม่น้ำคลองศก
xx.xx เก็บสัมภาระของท่าน เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ 

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
09-3653-6217,09-5036-4454 และ 09-3586-7426
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
southandaman.sto@gmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
south andaman

 


Top