Phuket Local time :


ทัวร์เขาสก ขี่ช้าง พายเรือแคนนู 1 วัน

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 1,800 1,400
คนต่างชาติ 2,300 1,600

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • เสื้อชูชีพ
  • ค่าเรือแคนนู ขี่ช้าง
  • อาหารกลางวัน
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
xx.xx แวะทานกาแฟบนจุดชมวิวเขาหลัก
xx.xx เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สึนามิ
xx.xx เดินทางถึงที่อุทยานแห่งชาติเขาสก เพื่อขี่ช้างอันน่าตื่นเต้น 1-2 ชม.
xx.xx หยุดชมทิวทัศน์ ที่จุดชมวิว
xx.xx อาหารเที่ยง-เดินป่าลัดเลาะแม่น้ำไปยังแค้มป์
xx.xx พายแคนนุในแม่น้ำราว 1.30 – 2 ชม.
xx.xx เดินทางออกจากเขาสก

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top