Phuket Local time :


ทัวร์เกาะราชา พักบนเกาะ 2 วัน 1 คืน

 

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
ไม่รวมที่พัก (ท่านเลือกของท่านเอง) 2,800 2,500

 

โรงแรมที่ท่านจะเข้าพัก
โรงแรม ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
Raya Bungalow Resort 4,100 3,800
Baan Raya Resort 5,200 5,700

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
เดินทางจำนวน 2 ขึ้นไป

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือเร็วตามโปรแกรม
  • ค่าอาหารเ ที่ยง 1 มื้อ
  • ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และเสื้อชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่และเก้าอี้ชายหาด (เฉพาะคนไทย)
  • โรงแรมที่พักบนเกาะ 1 คืน
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
9.30 เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง โดยเรือเร็ว (Speedboat)
10.00 ถึงเกาะราชาใหญ่ ดำผิวน้ำดูปะการัง (Snorkeling) เล่นน้ำ ตื่นตาตื่นใจกับชีวิตใต้ท้องทะเล หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดอันขาวสะอาด
11.00 เดินทางสู่ Siam Bay ดำผิวน้ำ สัมผัสฝูงปลาสวยงามแหวกว่ายอยู่กับท่านเล่นน้ำ(Snorkeling) หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดหรือแหล่งปะการัง ที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลใส
12.00 รับประทานอาหารบนเกาะราชาใหญ่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 รัเดินชนวิวบนเกาะราชาใหญ่เก็บภาพเป็นที่ประทับใจ พักผ่อนตามชายหาด
15.00 Check in เข้าพักโรงแรมที่ท่านได้เลือก
xx.xx รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก
xx.xx พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะราชา Check Out ออกจากที่พัก เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่จากบ้านพักมาส่ง เจอกันที่จุดนัดพบ และเตรียมตัว
15.00 ออกจากที่เรือมุ่งสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
16.00 ถึงท่าเรือ นำส่งกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดีภาพ

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top