Phuket Local time :


ทัวร์เกาะรังใหญ่ เที่ยวฟาร์มมุก

 

ราคาเเพคเกจ
ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
1,600 800

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือหางยาวตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และเสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
9.30 เดินทางมุ่งสู่เกาะไข่นอก เล่นน้ำ สัมผัสฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิดหรือพักผ่อน ตามอัธยาศัยบนหาดทรายขาวน้ำทะเลใสสะอาด
11.00 เดินทางมุ่งสู่เกาะรังใหญ่
11.45 เรือถึงเกาะรังใหญ่ จะมี Welcome Drink มีเจ้าหน้าที่พาชมการ สาธิตกรรมวิธีการนำมุก ออกจากหอยมุก และ กระบวนการผลิต รวมถึงชมผลิตภัณฑ์ จากมุกแท้
12.30 รับประทานอาหารกลางวันเลิศรสบนภัตตาคารหรูบนเกาะรังใหญ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ หรือ พักผ่อน บนชายหาดขาวทอดยาวขาวสะอาด สวยงามหรือเลือกเล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด ฟุตบอล ขี่จักรยานรอบเกาะ ปาเป้า และกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย
15.30 เรือออกจากเกาะรังใหญ่ เดินทางกลับภูเก็ตพร้อมนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top