Phuket Local time :


ทัวร์หมู่เกาะไข่ โดยเรือเร็ว (Speed Boat)

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 1,200 900
ต่างชาติ 1,700 1,500

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือเร็วตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และเสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่และเก้าอี้ชายหาด
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
10.00 เดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะไข่นุ้ย โดยเรือเร็วใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ก็ถึงเกาะไข่นุ้ยดำน้ำชมปะการังหลากสีสัน ที่มีความงดงาม และพบกับความงามของฝูงปลามากมายหลากหลายนานาพันธุ์
11.15 ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่ใน ดำผิวน้ำชมแนวปะการังที่มีความงดงาม เพลินไปกับกิจกรรมการให้อาหารปลาที่ชายหาด
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 นำท่านเดินทางไปยังเกาะไข่นอก ให้ท่านได้สนุกกับการว่ายน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกพักผ่อนบนชายหาดขาวละเอียด สนุกสนานกับการดำผิวน้ำชมปะการัง เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาการ์ตูนและปลาสวยงามนานาชนิด
16.30 เดินทางกลับสู่ท่าเรือ และนำท่านกลับสู่โรงแรมาที่พักโดยสวัสดีภาพ

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top