Phuket Local time :


ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต 2 วัน 1 คืน

 

ราคาเเพคเกจ
โรงแรม ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
โรงแรมบ้านสุวัณณ์ทวี ในเมืองภูเก็ต 3,190 2,990
โรงแรมกะตะซีส บรีส ,โรงแรมกะตะปาล์ม บีช 3,490 3,200
โรงแรมราไวร์ปาล์ม บีช 3,390 3,200

วันแรก ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวรอบเกาะภูเก็ต 5 ชั่วโมง
เที่ยวรอบตัวเมืองภูเก็ต ชมความงามทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าสมัยชิโนโปรตุกีส, สักการะบูชาวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตอย่างวัดฉลองและวัดพระทอง, ชมวิวจากจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงอย่างแหลมพรหมเทพ, จุดชมวิวเขาขาด หรือจุดชมวิวเขารัง นอกจากนี้ยังได้เลือกซื้อเลือกหาของที่ระลึกหรืออาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต โดยโปรแกรมนี้ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ตามที่คุณต้องการ
โปรแกรมนี้รวม
o สถานที่ท่องเที่ยวได้สูงสุด 5 สถานที่
o ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

วันที่สอง เลือกโปรแกรมเที่ยว 1 รายการ
1. เที่ยวเกาะพีพีเรือใหญ่
2. เขาตะปู อ่าวพังงา โดยเรือใหญ่
3. เกาะราชา โดยเรือเร็ว

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
เดินทางจำนวน 2 ขึ้นไป

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือใหญ่ตามโปรแกรม
  • ทัวร์ภูเก็ต 5 ชม. ไม่รวมอาหารเที่ยง
  • ค่าอาหารเ ที่ยง 1 มื้อ
  • ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ
  • ค่าอุปกรณ์พายเรือแคนนู พร้อมฝีพาย และเสื้อชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่และเก้าอี้ชายหาด (เฉพาะคนไทย)
  • โรงแรมที่พัก 1 คืน
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ

xx.xx รับท่านจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
เที่ยวรอบเกาะภูเก็ต 5 ชั่วโมง
xx.xx ส่งท่าน Check in ที่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

xx.xx รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก Check out เที่ยวตามโปรแกรมที่เลือกไว้
16.00 เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดีภาพ หรือสนามบิน
10.00 กำหนดการที่ 3
11.00 กำหนดการที่ 4
12.00 กำหนดการที่ 5

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
09-3653-6217,09-5036-4454 และ 09-3586-7426
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
southandaman.sto@gmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
south andaman

 


Top