Phuket Local time :


ทัวร์พังงา เที่ยววันสุวรรณคูหา อ่าวพังงา โดยเรือหางยาว

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 850 650
คนไทย 1,200 900

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือหางยาวตามโปรแกรม
  • ค่าพนักงานพายเรืออุปกรณ์พายเรือ และเสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
8.45 ออกจากเกาะภูเก็ต มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา แวะถ้ำสุวรรณคูหา นมัสการพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพังงา
10.15 สูท่าเรือกะโสมลงเรือหางยาวล่องอ่าวพังงา ผ่านถ้ำลอดชมหินงอกหินย้อย อันงดงามตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านตรงไปยังเขาตะปู และ เขาพิงกัน
13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง ให้ท่านได้แวะเที่ยวชมและซื้อของฝากกจากทะเลนานาชนิด พร้อมของที่ลึกจากหมู่บ้านลอยน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 กลับไปยังท่าเรือกะโสม เดินทางกลับภูเก็ต
16.30 นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดีภาพ

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top