Phuket Local time :


ทัวร์ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ โดยเรือใหญ่ +เรือเร็ว (Ferry + Speed Boat)

 

ราคาเเพคเกจ
ลูกค้า ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 1,600 1,200
คนต่างชาติ 2,100 1,800

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือเร็วตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และเสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่และเก้าอี้ชายหาด
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
8.30 ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่หาดนพรัตธารา
10.30 ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสันทรายที่เชื่อมต่อกันระหว่างเกาะทับ และเกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ท่ามกลางฝูงปลาที่สวยงามมากมายที่เกาะไก่ เกาะปอดะ โดยเรือเร็ว (Speed Boat)
12.30 รับประทานอาหารกลางวันบรรยากาศติดริมทะเลที่หาดไร่เลย์
13.30 เดินชมหาดพระนางและสักการบูชาโต๊ะนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้าน พร้อมชมหิน งอกหินย้อยที่ “ถ้ำพระนาง” และพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหาดไร่เลและหาดพระนาง
15.00 ออกเดินทางจากหาดไร่เลสู่หาดนพรัตน์ธารา
15.30 ออกเดินทางจากหากนพรัตน์ธารามุ่งหน้าสู่เกาะภูเก็ต
18.30 เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดีภาพ

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top