Phuket Local time :


ทัวร์ตกปลา ทะเลอันดามัน 1 วันเกาะราชาใหญ่

 

 

ราคาเเพคเกจ
ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 1,700 700
คนต่างชาติ 2,000 900

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือหางยาวตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ตกปลา และเสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
9.00 เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง เรือมุ่งหน้าสู่แหล่งตกปลา บริเวณเกาะราชา เริ่มต้นตกปลาด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าTROLLING
10.00 ถึงจุดตกปลาเกาะราชา
12.00 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 สนุกสนานกับการตกปลาหน้าดินและTROLING กลับท่าเรืออ่าวฉลอง
16.30 ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง นำท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดีภาพ

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top