Phuket Local time :


ชมอ่าวพังงา ล่องเรือแคนนู โดยเรือเร็ว (Speed Boat)

 

ราคาเเพคเกจ
ราคาผู้ใหญ่(บาท) ราคาเด็ก (อายุ 4-12 ขวบ) (บาท)
คนไทย 1,500 1,200
คนไทย 1,900 900

หมายเหตุ
ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

โปรแกรมนี้รวม


  • รถโดยสารปรับอากาศรับส่งโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต,หาดป่าตอง,หาดกะรน,หาดกะตะ)นอกเหนือจากเส้นทางนี้คิดเพิ่มท่านละ 150-250 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโรงแรมที่พัก)
  • ค่าเรือเร็วตามโปรแกรม
  • ค่าเรือแคนนูพร้อมฝีพายผู้ชำนาญเส้นทาง + เสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
xx.xx รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมของท่าน)
9.30 เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวปอสู่อ่าวพังงาโดยเรือเร็ว
10.00 ถึงเกาะพนักลงเรือแคนนู พนักงานพายนำท่านสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ผ่านถ้ำที่สวยแปลกประหลาด เดินทางต่อไปยังถ้ำค้างคาว พายเรือพายในถ้ำจนสุดปากถ้ำจะทะลุไปยังบริเวณป่าโกงกาง ดูวิถีชีวิตสัตว์น้ำต่าง ๆ เรือออกเดินทางไปเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงาม รูปร่างแปลกประหลาด
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง ให้ท่านได้แวะเที่ยวชมและซื้อของฝากกจากทะเลนานาชนิด พร้อมของที่ลึกจากหมู้บ้านลอยน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 เดินทางถึง เกาะละวะ เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเดินทางกลับ
16.00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือและนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

 

วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่
089-726 1788, 086-667 4446 และ 088-766 16 11
2. ติอต่อสอบทางอีเมล์
everythingictgmail.com
3. คุยผ่าน Line ที่ :
soundandaman และ soundandaman1

 Top