Band Guitar Saga

     ภายใต้แบรนด์ซาก้า กีต้าร์ของเราได้ถูกพัฒนาและออกแบบด้วยความปราณีต,หรูหราด้วยรายละเอียด พร้อมทั้งประสบการณ์ของเราในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและคิวซีกีต้าร์ทุกตัวด้วยความเป็นมืออาชีพ ภายใต้แบรนด์ SAGA

     กีต้าร์SAGA ได้ถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นขึ้นไปจนถึงรุ่นทีอป(ออลโซลิด) SF series , D series, GA series, GA series, J series, B series รวมไปถึง Profession D Series and Profession J Series เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ที่หลงใหลในเสียงอคูสติกกีต้าร์

Product Saga

กีต้าร์แต่ละตัวที่ถูกผลิตขึ้นจากทางซาก้า วัสดุไม้ที่ทางเราใช้ในการผลิตกีต้าร์แต่ละตัวนั้น ถูกคัดสรรมาอย่างละเอียดทั้งระดับความชื้นของไม้ซึ่งสำคัญมาก ไม้แต่ละส่วนที่เราเลือกใช้จะรอจนกว่าจะแห้งจริงๆอย่างน้อยที่สุด3ปี

Link video

รีวิวกีต้าร์ในแต่ละรุ่นการเลือกใช้วัสดุต่างๆรวมไปถึงเสียงของกีต้าร์ในแต่ละซีรีย์