ผลงาน

อีเว้นท์

 • งานอะเมสซิ่งไทยแลนด์ในต่างประเทศ
 • งานอะเมสซิ่งไทยแลนด์ไนท์
 • งานวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี ปปง.
 • เทศกาลหัตถศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
 • งานเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • งานมหกรรมข้าวไทยและสุดยอดโอทอป
 • งานพิษณุโลก อินโดไชน่า เอ็กซ์โป 2013
 • งานสมายล์สระบุรี ครั้งที่ 1
 • งานสมายล์สระบุรี ครั้งที่ 2
 • งานสมายล์สระบุรี ครั้งที่ 3
 • งานแถลงข่าวมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 • งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ครั้งที่ 1
 • งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ครั้งที่ 2

เอนเตอร์เทนเม้นท์

 • การแสดงพิเศษตามธีม
 • การสาธิตวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัย
 • การแสดงดนตรี

ตกแต่งบรรยากาศงาน

 • ตกแต่งงานเทศกาลหัตถศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
 • ตกแต่งงานอะเมสซิ่งไทยแลนด์ในต่างประเทศ
 • ตกแต่งงานอะเมสซิ่งไทยแลนด์ไนท์
 • ตกแต่งงานโอทอป
 • ตกแต่งงานไทยแลนด์วีคอินเดีย
 • ตกแต่งงานแถลงข่าวมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 • ตกแต่งงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 • ตกแต่งงานแต่งงาน