ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ :
ตนาวิน สดุดี
วันเกิด :
27 กันยายน 2532
ชื่อเล่น :
เบสท์
โทร :
ศาสนา :
พุทธ
อีเมล์ :
สัญชาติ :
ไทย
สถานะ :
แต่งงานแล้ว

ประวัติการศึกษา

ประถม-มัธยมต้น :
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลสยาม สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี :
มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประสบการณ์ทำงาน


Western Digital (Thailand)
ผู้ช่วยวิศวกร - สหกิจศึกษา
(มีนาคม 2555 - กรกฎาคม 2555)

International Financial Data Services
Graduate Programmer
(กันยายน 2555 - สิงหาคม 2556)

Digital Storm
Senoir Programmer
(ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน)

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์


95%
PHP/Framework
75%
Java
95%
HTML
90%
CSS
85%
Javascript
90%
Any CMS

รางวัลที่ได้รับ


รองชนะเลิศอันดับ 2 Microsoft Excel 2007, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2554

The Best Creativity award - Thailand Robot@Home 2011, ประเทศไทย ปี 2555

นักศึกษาดีเด่นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ประเทศไทย ปี 2555


ติดต่อผม

โทร :
อีเมล์ :
Line :

ส่งข้อความหาผม


ทำงานกับผมไม่ยุ่งยาก ท่านจ่ายเงินตรงเวลา ผมทำงานตามเวลา
ขั้นตอนง่ายๆทำงานกับผม
  1. จ่าย 50% - ก่อนเริ่มงาน
  2. อัพเดทงานบนเซิฟเวอร์ของผม
  3. จ่าย 50% - ส่งมอบงาน
หมายเหตุ ไม่ส่งงานก่อนทุกกรณี หวังว่าท่านคงเข้าใจ
- ตนาวิน สดุดี